Att hjälpas åt

Både som ägare av sällskapskatt, utställare och uppfödare tjänar vi på att hjälpa varandra. Det gäller såväl nya som erfarna kattägare. Tyvärr är det inte alltid så. Vissa är oerhört måna om att behålla sina egna "linjer." På Ragdollklubbens hemsida finns endast sju avelshanar, på Scandinavian Ragdoll Club's fyra. Givetvis finns det fler fertila Ragdollhanar, vars ägare enbart använder dem till sina egna honor eller eventuellt sparsamt lånar ut dem. Avgörande kan vara honkattens utseende, färg, form och mönster, eller den syn honkattens ägare har på avel och miljö. De flesta uppfödare studerar också noga katternas stamtavlor för att ta reda på färger och mönster i tidigare generationer. Hos stambokförda katter behövs ingen släktforskning, den finns redan. Alla våra katter kan få upplysningar om sina förfäder om de frågar men det gör de intesmile. Själv vet jag ingenting om min farmors föräldrar men det är egentligen inget jag saknat. Tur att inte mina förfäder bara fick skaffa barn med någon, som deras föräldrar bestämt utan att de fick bestämma själva (åtminstone under förra seklet).

Jag tror att Ragdollrasen och alla uppfödare skulle tjäna på att vi skulle hjälpas åt; att vi i första hand inte skulle tänka på oss själva och därmed "snåla på" fina gener hos en bra avelshane. Likaså tycker jag att det skulle vara bra om det skulle finnas särskilda mentorer för nya kattägare. Visserligen säger alla uppfödare att de gärna är behjälpliga vid eventuella frågor eller problem men det är inte samma sak. En mentor skulle vara någon, som genomgått en fastställd utbildning och som anmält sitt intresse av att hjälpa den nyblivna kattägaren. SRC har särskilda mentorer på utställningar och det tycker jag är jättebra. Det skulle också vara bra att ha en lista på "godkända kattvakter" inom varje kattklubb. 

Vi har glädje av våra katter varje dag. Den enda nackdelen med att ha katt är att man begränsas under en del ledigheter. Vi lämnar aldrig våra katter ensamma med endast någon, som kommer och ger dem mat och sköter deras lådor. Om vi ska åka på kryssningt t ex, ordnar vi alltid kattvakt, hittills har det varit Nicke. Längre utlandsresor har vi fått avstå ifrån. Totalt sett är det viktigare att ha katt än att åka utomlands, anser vi. Om vi hade någon att byta tjänster med, skulle det vara annorlunda. Det kanske vi ska prova idag.

Eventuellt tänker Nicke åka till Göteborg efter helgen. Han arbetar nu och ska ge besked vid 12:30. om han beslutar sig för att åka, ska vi hämta Saga ikväll. Om katterna kommer att "gå bra ihop" kan Nicke åka, om han vill. Det skulle vara bra även för oss, för på så vis kanske vi ocksa kan få en semester i solen framöver. Det ger också glädje att kunna hjälpa till.

DET LÖNAR SIG ALLTID ATT HJÄLPAS ÅT. 

19 sep 2015

Välkommen till www.kattungar-stockholm.se

 

Om du fyller i din e-mailadress kommer du att få nyhetsbrev från mig. Det kan handla om ett nytt foder, en utställning eller annat "matnyttigt" för kattintresserade.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)