Covid19 och våra katter

Kan katter bli sjuka i COVID-19?

Utifrån vad vi idag vet om SARS CoV-2 och andra coronavirus, anses risken för att ett husdjur ska smittas av humant coronavirus (covid 19) som mycket liten. Det finns heller inga tydliga bevis för att människor kan smittas av sina husdjur.

Endast några få fall är beskrivna, där katter har smittats av SARS-CoV-2 och där de bott hos ägare som också testats positivt för viruset. I en experimentell studie från Hong Kong utvecklade några katter symtom på sjukdom, liknande dem man får vid en covid19-infektion. men de katter som testat positivt utanför studien har så vitt man känner till varit symtomfria.

De symtom som noterades i studien var:

Covid 19 är ju en alldeles ny variant av coronaviruset, så mycket är ännu ovisst. Ett exempel på det är om en genomgången covid19-infektion ger immunitet; livslång, under begränsad tid eller inte alls. Djurägare rekommenderas idag att i första hand, vid säkerställd pågående coronainfektion, be en frisk person att ta hand om det egna djuret. Om ingen sådan finns att tillgå, ska djurägaren, som då själv måste sköta sitt djur, vidtaga fastställda skyddsåtgärder (ii sällskap av sitt djur), d.v.s. full skyddsmundering och god (hand)hygien.

 

Något jag hörde på TV igår, och som oroade mig, var att djur faktiskt kan drabbas av den pågående coronapandemin men då indirekt. P.g.a. att så många patienter måste sövas till följd av coronasmitta finns risk för brist på Propofol, ett läkemedel som ofta används vid inledningen av en sövning. Följden blir då att djur inte kan opereras i samma utsträckning som hittills..

Måtte våra katter hålla sig friska!!!

 

4 maj 2020

Välkommen till www.kattungar-stockholm.se

 

Om du fyller i din e-mailadress kommer du att få nyhetsbrev från mig. Det kan handla om ett nytt foder, en utställning eller annat "matnyttigt" för kattintresserade.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)