Vaccinationen, fortsättning

Kattungen vaccineras alltså två gånger innan den flyttar; dels vid 7 - 8 veckors ålder, dels vid 12 veckor. Vid 1 års ålder ska den revaccineras men om så önskas kan 1-årsvaccinationen ges redan från 6 månaders ålder.

Därefter vaccineras katten var tredje år mot kattpest och kattsnuva. Katter som används i avel eller lever i så kallad högriskmiljö (lämnas på kattpensionat, deltar i utställningar eller vistas utomhus bland många andra katter) bör vaccineras varje år mot kattsnuva.

Kattpest är en vanlig, mycket smittsam sjukdom hos katter i alla åldrar. Sjukdomen orsakas av ett parvovirus och ger hög dödlighet. Virus sprids genom kontakt med infekterade katter, främst via urin och avföring. 
Kattsnuva är ett samlingsnamn på olika luftvägsinfektioner orsakade av bakterier eller virus. Kattsnuva är mycket smittsam och synnerligen allvarlig för katten. Även innekatter ska vaccineras, då de, i motsats till utekatter, inte utsätts för naturlig smitta som kan underhålla en viss immunitet. En oskyddad innekatt kan insjukna, genom att man själv dragit hem smitta genom att avföring och urin kan ha fastnat på skorna

Grundvaccinerade vuxna katter som vaccineras vart tredje år bör vaccineras med levande kattsnuvevaccin, minst 2 veckor innan de lämnas på kattpensionat eller innan en ny katt tas in i hushållet. För vaccination innan utställning är karenstiden 15 dagar.

Vaccination mot rabies: beroende på vilken typ av vaccin som används kan grundvaccinationen av rabies se olika ut. Ibland krävs bara en spruta, ibland  2 med 3 - 4 veckors mellanrum. Rabiesvaccinationen får ges från 12 veckors ålder. OBS! Vaccinationen måste vara gjord minst 21 dagar innan avresa.

 

 

30 maj 2020

Välkommen till www.kattungar-stockholm.se

 

Om du fyller i din e-mailadress kommer du att få nyhetsbrev från mig. Det kan handla om ett nytt foder, en utställning eller annat "matnyttigt" för kattintresserade.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)